Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/parafia-szklanedomy.pl/includes/menu.inc).

Zobowiązania pracodawcy względem zatrudnionego

Najnowsze

Zobowiązania pracodawcy w stosunku do zatrudnionego możemy w zasadzie podzielić na ogólne oraz szczegółowe. Wszystkie wynikają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy czy też przepisów szczegółowych.


Jakie podstawowe obowiązki ma pracodawca wobec pracobiorcy? Obowiązek zatrudniania pracobiorcy jak też obowiązek wypłacania pracobiorcy uposażenia za wykonaną pracę to dwa najistotniejsze ogólne obowiązki pracodawcy. Obowiązek angażowania pracobiorcy wynika naturalnie z mocy umowy o pracę bądź innego aktu, który jest podstawą zaangażowania pracownika (przykładowo aktu mianowania). W jego zakresie leży udostępnienie zatrudnionemu stanowiska pracy w zakładzie, na którym powinien on świadczyć pracę, do jakiej jest zobligowany. Pracodawca zobowiązany jest angażować pracobiorców zgodnie z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym pracownika, a także jego stanem zdrowia. Angażowanie powinno odbywać się przy zajęciach, które są dopuszczalne dla poszczególnych osób (np. pań).

Inne tego typu treści odnoszące się do omawianego tematu również są niebanalne - więcej pod tym linkiem. Kliknij zatem tu i przekonaj się, że to prawda.

Chlebodawca ma obowiązek zaznajamiania pracowników, jacy podejmują pracę z obszarem ich zadań, a także z ich przywilejami. Jakiego rodzaju organizacyjne obowiązki ma pracodawca? Chlebodawca powinien zorganizować proces wytwórczy jak też zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym porządku pracy. Pracodawca musi także płacić składki na ubezpieczenie społeczne.


długi
Author: Bryant Surety Bonds
Source: http://www.flickr.com
Chlebodawca powinien także dążyć do uczynienia miejsca pracy otoczeniem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek kalectwo, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a również ze względu na zatrudnienie na czas określony czy też nie określony albo w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Czy chlebodawca ma obowiązek dbać o kwalifikacje zawodowe pracowników? Tak, chlebodawca powinien udzielać pracobiorcom pomocy w podnoszeniu tych kwalifikacji. To zresztą jedna z kluczowych reguł prawa pracy.