Sposoby wyliczania podatku dochodowego w roku 2013.

Najnowsze

Początek nowego roku to w Polsce czas podsumowań ostatniego rok. Dokonujemy wówczas rozliczeń naszych uczynków z zeszłych dwunastu miesięcy, robimy plany na następny rok i ustalamy noworoczne postanowienia, jakich zazwyczaj nie dotrzymujemy.

podatki
Source: flickr.com
Poza rozliczeniami osobistymi, musimy wykonać także rozliczenia podatkowe ze skarbówką, wpłacając podatek dochodowy za poprzedni rok.
Każdy z nas jest zobligowany uzupełnić PIT 2013 i zanieść go do fiskusa.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego jest nakładany w chwili osiągnięcia jakiegokolwiek przychodu, jednak podatek dochodowy równy 18 procent zysków jesteśmy zobligowani uiścić dopiero po uzyskaniu kwoty przekraczającej kwotę zarobku zwolnioną z opodatkowania, czyli około trzy tysiące zł. Jeśli osiągniemy dochód większy chociaż o złotówkę, jesteśmy zobowiązani uiścić podatek i rozliczyć pit. W ostatnich latach urzędy w Polsce idą z postępem technologii, w związku z czym jesteśmy w stanie rozliczać nasz PIT przez internet, co jest sposobem wielokrotnie lepszym niż kolejki w Urzędzie Skarbowym.

Możliwości obniżenia dochodu, czyli w jaki sposób zapłacić mniej.
W każdym roku podatkowym ustalane są maksymalne ulgi i odliczenia podatkowe, jakie możemy odliczać w naszym zeznaniu PIT. Często właściciele przedsiębiorstw uwzględniają koszty kredytów na firmę, darowizn i koszty telekomunikacyjne, a obywatele nie prowadzący firm rachunki za internet i odliczenie na dziecko. Każdy z nas może, jeśli chce, przekazać swój 1 procent podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Tych instytucji jest w Polsce dużo, a dla sporej części z nich dochody z naszego 1 % są przeważającym udziałem w ich rocznym budżecie.

Jakie rzeczy charakteryzują organizacje pożytku publicznego i jakie mają potrzeby?
Wszystkie organizacje pożytku publicznego mają unikalny identyfikator wydany przez KRS (naratunek.org/pomoz-teraz/pit-2014-pit-przez-internet-2014-darmowy-program-do-rozliczania-pit-ow-pit-program/). Jeżeli nie widzimy takiego numeru w danych kontaktowych naszej instytucji, możemy być pewni, iż będziemy mieli do czynienia z oszustem. Wiele Organizacji przekazuje pieniądze na tzw. szczytne cele – pomoc upośledzonym ludziom, wyposażenie przytułków dla zwierząt, czy wspomaganie chorych na raka. Jednak są również takie, które np. finansują organizację zabaw w swoich miastach, bądź inwestują swoje pieniądze w rozwój kultury, np. teatrów w swoim rodzinnym powiecie.
Istnienie tych organizacji definiuje wolny rynek, bo jedynie od nas zależy, której z nich przekażemy nasze odpisy z podatku.

Wszyscy chcący podarować jeden procent mogą znaleźć szersze informacje w tej kwestii - np. na stronie internetowym.


Author: k.s.